Nordic Lichen Flora vol 4 – Parmeliaceae

275 kr

Denna volym av Nordic Lichen Flora beskriver de blad- och buskformiga lavarna i familjen Parmeliaceae.

54 i lager

Kategori:

Denna volym, den fjärde i ordningen,  av Nordic Lichen Flora beskriver familjen Parmeliaceae som innefattar en mängd olika släkten av blad- och busklavar. Flera av arterna är i vissa områden, särskilt norra Sverige, så vanliga att  de till och med påverkar landskapsbilden.  I boken presenteras bestämningsnycklar och bilder till 41 olika släkten arter. Exempel på större släkten som behandlas är sköldlavar Parmelia, tagellavar Bryoria och skägglavar Usnea. Boken innehåller också en DVD med de bilder som presenteras i boken.