Kusthedar, sältor och ängar – natur och människor i en kustbygd

95 kr

Skriften behandlar hävdgynnade växter och djur samt betesmarker och brukningssätt utmed södra Bohuskusten.

368 i lager

Kategori:

Den bohuslänska kusten har höga naturvärden och är ett av landets mest attraktiva semesterlandskap. I skriften beskrivs ängs- och betesmarker utmed kuststräckan Kungälv, Stenungsund, Tjörn och södra Orust. Här kan du läsa mer om naturvärden, arter och skötselmetoder. Skriftens främsta syfte är att lyfta fram områdets unika naturvärden, att belysa vilka möjligheter som kustområdets betesmarker erbjuder, samt att ge stöd åt den lokala naturbruksnäringen.