Fynd!

Svenska landskapslavar

49 kr

Boken ”Svenska landskapslavar” är en sammanställning över 25 lavar som representerar sina respektive landskap.

Kategorier: ,

De 25 landskapslavarna presenteras med bilder och texter som beskriver utseende, ekologi, användning samt lite annan kuriosa. Kartor visar arternas ungefärliga utbredning i Sverige. I ett kort förord ges en allmän beskrivning av lavar. Avslutningsvis presenteras listor över rödlistade och fridlysta lavar samt förslag till vidare läsning i ämnet.