Nordic Lichen Flora vol 3 – Cyanolichens

275 kr

Nordic Lichen Flora Vol 3 beskriver den mycket intressanta gruppen ”cyanolavar” – lavar som innehåller blågröna bakterier.

Slut i lager

Kategori:

Denna volym av Nordic Lichen Flora beskriver den intressanta och mycket variabla samling lavar som innehåller blågröna bakterier. Här presenteras bestämningsnycklar och bilder till ungefär 300 arter – allt från de stora, vackra arterna inom släktena filtlavar Peltigera, njurlavar Nephroma och  lunglavar Lobaria, de oceaniska bladlavarna i släktena Pannaria, Parmeliella och Fuscopannaria, till de ”små svarta arterna” som inte utretts inom vårt område sedan slutet av 1800-talet. Boken innehåller också en DVD med de bilder som presenteras i boken.