Noas ark – om växter och djur på kyrkogården

65 kr

Kyrkogården är inte bara en andlig plats, den är också hemvist för en rik och intressant fauna och flora. Kyrkogården kan också fungera som en överlevnadsplats, en Noas ark, för många hotade arter i ett föränderligt landskap.

Slut i lager

Kategori:

Vad heter den lilla vackra blå blomman i kyrkogårdens gräsmatta? De grå lavarna på stenmuren? Och den gyllengröna mossan som växer i lustiga små öar på kyrkans vita kalkvägg strax utanför sakristian? Boken Noas ark ger en översiktlig presentation av växter och djur som trivs i kyrkogårdsmiljön, och hur viktig funktion kyrkogårdarna har för bevarandet av biologisk mångfald. Boken är skriven av Åke Carlsson & Svante Hultengren med förord av Stefan Edman & Henrik Grape, och en presentation av dåvarande ärkebiskopen Anders Wejryd.