Ljunghedar – historia, ekologi och arter

95 kr

Lär dig mer om hedens djur, växter och historia, samt inte minst om nyttjande och skötsel förr och nu.

91 i lager

Kategori:

Vidsträckta ljunghedar täckte vid 1800-talets slut stora delar landskapet i södra Sverige. Idag finns enbart spillror kvar. Ljunghedarnas fauna och flora är av särskilt intresse, och många arter är hotade eftersom deras livsutrymme krympt. I skriften ljunghedar kan du läsa mer om dessa arter och om ljunghedarnas historia och nyttjande i gamla tider, och vad som krävs för att bevara och utveckla de marker som finns kvar.