Nordic Lichen Flora vol 1 – Introductory parts & Calicioid lichens

195 kr

Allmän introduktion till Nordic Lichen Flora samt presentation av samtliga i Norden förekommande arter av knappnålslavar.

Slut i lager

Kategori:

Denna, den första delen av den Nordiska lavfloran, presenterar en allmän beskrivning av projektet Nordic Lichen Flora, samt en del allmänna beskrivningar ekologi, kemi, namnsättning, m m. Huvuddelen av boken handlar  om den mycket intressanta lavordningen Caliciales – knappnålslavarna, med bestämningsnycklar, utbredningskartor och fotografier. Ett hundratal arter behandlas av Leif Tibell.